W poniedziałek 16 maja 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Siedlcu odbyła się Konferencja pt. ”Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego” organizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska. Konferencji uczestniczyli nauczyciele oraz uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Program konferencji obejmował wystąpienia programowe:

  • Znaczenie i uwarunkowania ochrony zadrzewień na obszarach rolniczych - prof. Stanisław Bałazy
  • Praktyczne podejście do kształtowania krajobrazu wsi - mgr Marcin Furman, architekt krajobrazu
  • Uprawa Oxytree w kontekście gleb o słabszej przydatności rolniczej - Łukasz Wilczewski, prezes Carbon Solutions Poland Ltd sp. z o.o.
  • Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Gościnna Wielkopolska - Marian Poślednik Prezes Zarządu LGD Gościnna Wielkopolska
  • Demonstracyjne sadzenie drzew Oxytree

Celem konferencji było przekazanie wiedzy na temat finansowania projektów środowiskowych, a także przybliżenie treści związanych z dziedzictwem przyrodniczym zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju.