Ludowe Zespoły Sportowe – polskie zrzeszenie grupujące kluby sportowe działające w małych miejscowościach, głównie na wsiach. Statutowym celem LZS jest upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu. LZS jest członkiem ISCA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Sportu i Kultury.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy należy do ogólnopolskiego Zrzeszenia i realizuje jego założenia statutowe.

oświadczona kadra nauczycieli wychowania fizycznego z uprawnieniami trenerskimi i instruktorskimi w różnych dyscyplinach sportu, jak również współpraca z ULKS Grabonóg, jest gwarantem rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów.

W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych młodzież ma możliwość doskonalenia umiejętności pływackich na basenie, rozwijania umiejętności łyżwiarskich podczas zajęć na lodowisku oraz uczestniczyć w zajęciach na kręgielni.

W szkole działają sekcje:

  • piłki nożnej,
  • piłki siatkowej,
  • piłki koszykowej,
  • piłki ręcznej,
  • tenisa stołowego
  • lekkiej atletyki.

Celem szkolenia sportowego jest udział uczniów w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe (Szkolny Związek Sportowy oraz Ludowe Zespoły Sportowe).