Technik architektury krajobrazu z innowacją pedagogiczną "Konsultant ślubny (Wedding planner)"

Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych zapraszamy do Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu!

Szkoła dzienna dla młodzieży. Nauka trwa 5 lat.

Technikum kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu to szkoła którą wybierają uczniowie zainteresowani przyrodą i ochroną środowiska, posiadający wyobraźnię przestrzenną, cechujący się dokładnością, posiadający zdolności organizacyjne oraz gotowi do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Zawód technika architektury krajobrazu jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Polecany jest tym wszystkim, którzy są zainteresowani możliwością zagospodarowania terenów zieleni, a więc upiększaniem skwerów miejskich, tworzeniem parków, ogrodów przydomowych, przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości, zazielenianiem osiedli mieszkaniowych, projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury (altany, pergole), chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe oraz prowadzić własne przedsiębiorstwo o charakterze produkcyjnym usługowym.

Nauczane przedmioty zawodowe:

· Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu

· Prace w obiektach architektury krajobrazu

· Obiekty małej architektury krajobrazu

· Projekty obiektów architektury krajobrazu

· Podstawy architektury krajobrazu

· Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

· Przepisy ruchu drogowego + nauka jazdy w kategorii T

· Praktyki zawodowe

Innowacja pedagogiczna „Konsultant ślubny’’ ma na celu zwiększenia możliwości zatrudnienia i przybliżenia tematyki pokrewnej w danym zawodzie uczniom Technikum, kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Uzyskane wiadomości i umiejętności pozwolą nauczyć ich negocjacji, znajdywania podwykonawców, reklamowania się, rozmów z narzeczonymi, podstaw z zakresu hotelarstwa, gastronomii, florystyki, dekoratorstwa czy stylizacji.

Uczniowie mając podstawową wiedzę z zakresu organizacji ślubów i wesel mogą podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w tematycznych warsztatach i szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Innowacja realizowana będzie w trzech blokach tj. organizacja ślubów, gastronomia ślubna, oprawa florystyczna i scenograficzna ślubu i wesela.

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.

Po zakończeniu szkoły i zdaniu egzaminów zawodowych stajesz się wykwalifikowanym technikiem architektury krajobrazu (projektantem terenów zielonych), możesz założyć własną firmę oraz kontynuować naukę na studiach wyższych zdobywając dalsze kwalifikacje.

Serdecznie zachęcamy do podjęcia nauki i zdobycia kwalifikacji w tym zawodzie.