Lubisz zwierzęta? Technikum kształcące w zawodzie technik weterynarii to szkoła dla Ciebie wybierz zawód z pasją. Kształcenie w systemie 5 letnim, dodatkowo w szkole wprowadzona jest innowacja pedagogiczna "Podstawy behawioryzmu zwierzęcego".

W tym zawodzie kształcimy umiejętności niezbędne do:

- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
- wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
- wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
- wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
- wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt rzeźnych oraz w poubojowym badaniu mięsa;
- prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
- prowadzenia samodzielnego gospodarstwa rolniczego

Absolwent szkoły – technik weterynarii, może być zatrudniony:

- w zakładach leczniczych dla zwierząt jako technik weterynarii, asystent weterynaryjny,
- w organach inspekcji weterynaryjnej jako weterynaryjny kontroler sanitarny,
- w laboratoriach jako laborant weterynaryjny,
- może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt.

Absolwent szkoły może kontynuować naukę w szkole wyższej np. weterynarię, zootechnikę, biotechnologię, biologię, medycynę, farmację i inne.