Technik żywienia i usług gastronomicznych to idealny kierunek dla osób dbających o zdrowy tryb życia i lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na polskim rynku pracy.

Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

Kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych powinny wybrać osoby, które:

• zainteresowane są pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą
• są kreatywne i pomysłowe,
• mają zmysł artystyczno - estetyczny
• cenią zdrową kuchnię
• interesują się nowoczesnymi trendami w żywieniu
• chcą awansować i rozwijać się
• lubią pracować w zespole

W trakcie nauki uczeń kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych nabędzie umiejętności:

• przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
• stosowania receptur gastronomicznych
• układania i oceny jadłospisów
• organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych
• stosowania technik nakrywania stołu
• współpracy w zespole
• komunikacji interpersonalnej
• obsługi specjalistycznych programów komputerowych
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej
• planowania i kalkulowania kosztów produkcji
• wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw
• przechowywania i utrwalania żywności

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające 2 kwalifikacje zawodowe:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

W szkole prowadzona jest innowacja pedagogiczna „Kulinaria włoskie”.

Głównym celem zajęć w ramach innowacji kuchni włoskiej jest poznanie zwyczajów i kultury włoskiej, zasad organizacji pracy w zakładach gastronomicznych, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów kuchni włoskiej, wyposażenie uczniów w umiejętności, umożliwiające im sprawne poruszanie się po rynku pracy, wdrażanie do samodzielnego poszerzania wiedzy w drodze samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji, podniesienie kwalifikacji nauczycieli branży żywieniowej, pozwalające na realizację zmodernizowanego programu nauczania.

Możliwości zatrudnienia i dalszego kształcenia

Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych, a zdany egzamin maturalny daje szansę kontynuowania nauki na studiach wyższych.