Informacja dla osób, które nie pamiętają lub zgubiły dane logowania potrzebne do sprawdzenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Ze względu na stan epidemii dane można otrzymać jedynie telefonicznie. Informacji udziela Dyrektor ZSR Grabonóg pod nr telefonu: 603 605 994.