Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu zatrudni nauczyciela biologii. Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ZSR Grabonóg.

https://zsr-grabonog.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nauczyciel-biologii.html