Lokalne uroczystości rozpoczęły się tradycyjną mszą św. odprawioną w gostyńskiej Farze, po której przedstawiciele władz samorządowych, delegacje szkół, organizacji pozarządowych i zakładów pracy oraz mieszkańcy miasta, przeszli na pobliską Górę Zamkową, by pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Gostyńskiej, złożyć wiązanki kwiatów.

Na Górze Zamkowej, po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Burmistrz Gostynia – Jerzy Kulak, a modlitwę w intencji ojczyzny odmówił ks. Krzysztof Młynarczyk. Po przemówieniu i modlitwie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Wśród zebranych i składających kwiaty, nie zabrakło przedstawicieli społeczności Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.