Rok 2020 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Przewodnim hasłem święta jest: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

Ta międzynarodowa inicjatywa ma przyczynić się do budowania świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowia roślin w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz stymulacji rozwoju gospodarczego.

W ramach Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin Instytut Ochrony Roślin – PIB pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizował ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół rolniczych pod hasłem „INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN – WIZJA MŁODEGO POKOLENIA”.

W konkursie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu. Sukcesem naszej szkoły jest zakwalifikowanie się do II etapu Natalii Mendyki, uczennicy klasy IV Technikum, kształcącego w zawodzie technik rolnik, która 11 lutego 2020 r podczas uroczystego Forum Nauka - Szkoły Rolnicze zaprezentowała swoją wizję ochrony zapylaczy. Natalia była jedyną przedstawicielką szkół rolniczych z Wielkopolski.

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin stwarza niepowtarzalną okazję do przypomnienia społeczeństwom, politykom i decydentom na całym świecie, że rośliny są bardzo ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy.