Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik wzięli udział w wyjazdowych zajęciach zorganizowanych w Firmie Top Farms w Czachorowie.

Młodzi adepci rolnictwa zapoznali się z profilem działalności firmy. Zobaczyli jak wygląda ocena laboratoryjna, czyszczenie, zaprawianie, pakowanie oraz magazynowanie materiału siewnego.