Przypominamy, że zgodnie z ustawą o integrowanej ochronie roślin, które obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2014 r.,  każdy producent rolny, który stosuje w praktyce rolniczej produkcję roślinną i wykonuje na własnych polach  zabiegi ochrony roślin powinien uczestniczyć w kursie pt. „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemny”.

Kursy odbywają się w dwóch typach :

1. 17.02.2020 r. uzupełniający skierowany dla rolników posiadających już takie uprawnienia chcących tylko uzupełnić kwalifikacje, ponieważ kończy im się termin ważności zaświadczenia;
2. 02.03.2020 r. uzupełniający skierowany dla rolników posiadających już takie uprawnienia chcących tylko uzupełnić kwalifikacje, ponieważ kończy im się termin ważności zaświadczenia;
3. 16 - 17.03.2020 r. podstawowy przeznaczone jest dla osób zamierzających wykonywać zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, a nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. Szkolenie podstawowe odbywa się w trybie 2 – dniowym.

Po ukończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, które jest ważne 5 lat.

Zapraszamy wszystkich rolników na takie kursy, które będą organizowane w roku 2020 r przez Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu

Zapisy na kurs można dokonać w sekretariacie szkoły lub dzwoniąc pod numerem 65  5739147