Przedstawiamy szczegółowy harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń 2020 r.

9 stycznia 2020 – część praktyczna egzaminu – wersja „z dokumentacją”

Godz. 9.00

•    Kwalifikacja RL-10
•    Kwalifikacja R-21

Godz.13.00

•    Kwalifikacja R-11
•    Kwalifikacja R-16
•    Kwalifikacja T-15

10 stycznia – część pisemna egzaminu

Godz.10.00

•    Kwalifikacja T-06
•    Kwalifikacja RL-03
•    Kwalifikacja R-03

Godz.12.00

•    Kwalifikacja RL-26
•    Kwalifikacja R-16

11 – 12 stycznia 2020

•    Egzamin praktyczny z kwalifikacji RL-26 (florysta). Szczegółowy harmonogram egzaminów na platformie moodle.

9 i 10 stycznia egzaminy odbywają się w pawilonie szkolnym, 11 i 12 stycznia w pracowni florystyki (główny budynek szkoły).

Na egzamin należy się stawić najpóźniej na pół godziny przed czasem jego rozpoczęcia i posiadać ze sobą dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem oraz przybory zgodne z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Okręgowej.


•    Część pisemna -         
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20przyborach%20egz%20zaw%20NOWY%20pis-I-II_2020.pdf
•    Część praktyczna –
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20przyborach%20egz%20zaw%20NOWY%20prakt%20I-II_2020.pdf