Alicja Woźniak z klasy II Liceum ogólnokształcącego i Monika Kaczmarek z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odebrały Stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - Elżbiety Leszczyńskiej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Uroczystość wręczenia stypendium odbyła się 17 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.