Na dziesięć dni przed wyborami ogólnopolskimi (3 października) mieszkańcy Internatu wybrali swoich przedstawicieli. Nie byli to jednak posłowie i senatorowie, ale członkowie Rady Samorządu Internatu.

Zgłosiło się trzech kandydatów: Monika Poprawa z klasy III TW, Olga Półtoraczyk z klasy III TAK oraz Eryk Szymkowiak z klasy II TW.

Głos oddało 55 mieszkańców internatu. Sporą przewagę głosów otrzymała Olga, która została nową Przewodniczącą RSI. Zastępcą został Eryk Szymkowiak, natomiast rolę skarbnika powierzono Monice Poprawie.