Informujemy, że ze względu na małą liczbę kandydatów do klasy I Liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną "Bezpieczeństwo publiczne działania policji'' po gimnazjum nabór do tej klasy prowadzimy do końca sierpnia.

Jednocześnie informujemy ,że istniej możliwość przeniesienia do klas Technikum we wszystkich zawodach tj. technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik weterynarii.