Przedstawiamy harmonogram egzaminów poprawkowych, które odbędą się w dniach 28 i 29 sierpnia 2019 roku. Przypominamy, że egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

28 sierpnia 2019 r.

Matematyka- godz. 8:00
Chemia- godz. 8:00

29 sierpnia 2019 r.

Język niemiecki- godz. 8:00
Język polski- 8:00

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.