W ramach projektu "Wspólnie odkrywamy możliwości, otwierając się na europejskie nowości", 31 maja 2019 r. w Zespole Szkół Rolniczych odbyły się kolejne EUROCAMP’Y, czyli integracyjno-szkoleniowe warsztaty współprowadzone przez zagranicznych wolontariuszy.

Projekt organizowany jest przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej z Leszna, Stowarzyszenie „Jeden Świat” z Poznania i Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z Gostynia, a finansowany jest ze środków Krajowego Biura Eurodesk Polska.

Uczniowie biorący udział w warsztatach mieli okazję zapoznać się z możliwościami jakie daje im program Erasmus+, a także dowiedzieli się czym jest wolontariat europejski, poznali ofertę Eurodesk Polska oraz nauczyli się tworzyć Europass - europejskie CV.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w licznych zajęciach integracyjnych, w czasie których wszyscy posługiwali się językiem angielskim, co stanowiło fantastyczną okazję do rozwijania kompetencji językowych. Uczniowie mieli także możliwość porozmawiania z sympatycznymi wolontariuszami z Ukrainy, Hiszpanii i Turcji i tym samym poznania innych kultur.

Pod koniec warsztatów wszyscy zgodnie przyznali, że dwujęzyczne Eurocampy to ciekawe doświadczenie i świetna przygoda!