Kadeci z pierwszej i drugiej klasy Liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo publiczne – działania policji wzięli udział w zajęciach praktycznych ze strzelectwa sportowego.

Zajęcia te, to zasługa Bractwa Kurkowego w Pogorzeli, które doprowadziło do tego, że „strzelnicę” na stałe wprowadzono do programu nauczania.

Jak wyglądały lekcje? Klasy zostały podzielone na dwie grupy. Jedna przez 1,5 godziny uczyła się strzelać do tarczy. Potem zamiana, aż wreszcie.