Osobom korzystającym ze świadczeń z ZFŚS przypominamy, że 30 kwietnia 2019 r. upływa termin składania zaświadczeń o dochodach. Zaświadczenia można pobrać m. in. z Biuletynu Informacji Publicznej ZSR Grabonóg, a następnie złożyć w Sekretariacie.

http://grabonog.pl/index.php/zfss