Zespół Szkół Rolniczych odwiedzili pracownicy i studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Leszna, którzy zaprezentowali uczniom klas maturalnych bogatą ofertę edukacyjną tamtejszej uczelni.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie powstała 1 lipca 1999 na mocy decyzji Rady Ministrów. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój miasta, a także pozwoliło zakreślić nowy obszar działań szkolnictwa wyższego w województwie wielkopolskim.

Uczelnia kształci blisko 5 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferuje ona szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi studia podyplomowe z bogatą ofertą specjalności i kursów dokształcających. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie magisterskim. Jej patronem jest czeski pedagog Jan Amos Komensky.