Przypominamy, że zgodnie z ustawą o integrowanej ochronie roślin, które obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2014 r., każdy producent rolny, który stosuje w praktyce rolniczej produkcję roślinną i wykonuje na własnych polach  zabiegi ochrony roślin powinien uczestniczyć w kursie pt. „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemny”. Zapraszamy wszystkich rolników na takie kursy, które będą organizowane w roku 2019 r przez Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu.

Kursy odbywają się w dwóch typach:

I. 14.02.2019 r. uzupełniający skierowany dla rolników posiadających już takie uprawnienia chcących tylko uzupełnić kwalifikacje, ponieważ kończy im się termin ważności zaświadczenia

II. 21-22.03.2019 r. podstawowy przeznaczone jest dla osób zamierzających wykonywać zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, a nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie. Szkolenie podstawowe odbywa się w trybie 2 – dniowym.

Po ukończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, które jest ważne 5 lat.

Zapraszamy wszystkich rolników na takie kursy, które będą organizowane w roku 2019 r przez Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu.

Zapisy na kurs można dokonać w sekretariacie szkoły lub dzwoniąc pod numer 65 573 91 47