Zespół Szkół Rolniczych bierze udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - „Razem na Święta”. Akcja ta polega na podejmowaniu działań związanych z przedświątecznym wolontariatem.

W ramach akcji społeczność szkolna organizuje:

- „Mikołajki” dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy OPS w Piaskach

- „Jasełka” dla dzieci i młodzieży z ZSS w Brzeziu

- „”Jasełka” dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

- zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniskach w Dalabuszkach.