29 listopada uczniowie ZSR Grabonóg uczestniczyli w spotkaniu z żołnierzami 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W czasie spotkania młodzież miała możliwość obejrzenia prezentacji i uzyskania informacji, jaki jest cel tworzenia oddziałów obrony terytorialnej, a także kto i w jaki sposób może się ubiegać o wstąpienie w szeregi nowo formowanych oddziałów.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) mają być piątym- obok wojsk lądowych, sił powietrznych, sił specjalnych i marynarki wojennej - samodzielnym rodzajem sił zbrojnych, którego misją będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności nie tylko w czasie konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Wojska obrony terytorialnej mają docelowo liczyć ok. 35 tys. żołnierzy wchodzących w skład 17 brygad. Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, cywili jak i wojskowych.