W tygodniu poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości wychowankowie Internatu wysłuchali wykładu: „Życie i działalność bł. Edmunda Bojanowskiego” oraz przygotowali biało-czerwone kokardy patriotyczne.

5 listopada 2018 r. pani Agnieszka Sadzka przedstawiła prezentację multimedialną na temat: „Życia i działalności patriotycznej bł. Edmunda Bojanowskiego”.
Celem zajęć było uczczenie pamięci tego zacnego społecznika oraz patrioty, gdyż 14 listopada 2018 r będziemy obchodzić 204 rocznicę jego urodzin.

Kontynuacją wcześniejszych zajęć było wykonanie patriotycznych kokard podczas warsztatów przeprowadzonych przez panią Annę Kuflińską.
Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone. Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego – białego orła na czerwonej tarczy herbowej.

Początkowo w wieku XVIII i XIX (do roku 1830) Wojsko Polskie nosiło na czapkach kokardy w kolorze białym symbolizowały one orła białego. Noszono również masowo kokardy w barwach czerwonych i niebieskich przez kilka miesięcy w roku 1812 po proklamowaniu przez sejm przywrócenia Królestwa Polskiego.
Po raz pierwszy polskie barwy zostały skodyfikowane uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831, gdzie wspomniano również o narodowych kokardach nawiązujących do barw Królestwa Polskiego oraz Litwy.

Kokarda narodowa bywa błędnie nazywana "kotylionem". Kotylion (fr. cotillon) to zbiorowa zabawa taneczna, w czasie której pary tancerzy noszą ozdobne odznaki, przypięte do piersi, zwane też kotylionami. Zazwyczaj są to wzorowane na orderach małe wstążeczki, rozetki, bukieciki lub kokardy (bywają mylone z kokardą narodową).

9 kwietnia 2014 r. Minister Obrony Narodowej zarządził do użycia w jednostkach Sił Zbrojnych RP kokardy heraldyczne (białe serce, czerwony otok), wpinane z lewej strony w klapę munduru lub ubioru cywilnego podczas uroczystości państwowych.