Tradycyjnie, w okresie poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych, uczniowie i nauczyciele ZSR Grabonóg odwiedzają groby zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły.

Przy każdym grobie uczczono chwilą ciszy pamięć tych, co odeszli oraz zapalono znicz i zostawiono okolicznościową wiązankę.