W ramach zajęć praktycznych uczniowie klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik odwiedzili Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

W muzeum zgromadzono ponad 20 tysięcy obiektów dotyczących dziejów wsi polskiej, rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu całej Polski.

Uczniowie wraz z opiekunami zapoznali się z historią rolnictwa, zwiedzili stałe wystawy dotyczące melioracji i nawożenia gleb, ochrony roślin, przetwórstwa rolno-spożywczego i pszczelarstwa. Niektórzy spróbowali swoich sił w mieleniu zboża na mąkę.

Duże zainteresowanie wzbudziły lokomobile oraz maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w uprawie roli oraz samoloty wykorzystywane do ochrony i nawożenia upraw w dużych gospodarstwach rolnych.

Nie można było przejść obojętnie obok żywego inwentarza na terenie muzealnego folwarku. Tym bardziej, że znalazły się tu rasy nie spotykane w gospodarstwach rolnych.

Chów zwierząt prowadzony jest tu w ramach programu ochrony dziedzictwa naturalnego. Zobaczyć mogliśmy więc między innymi woły rasy simentalskiej, koniki polskie, owce wrzosówki i górskie odmiany barwnej.

Zwiedziliśmy także zabytkowy pałac z XIX wieku oraz mauzoleum niemieckiego rodu szlacheckiego Bierbaumów - pierwszych właścicieli majątku w Szreniawie.

Na zakończenie wspinaliśmy się po 124 schodach na taras widokowy aby podziwiać piękną jesienną panoramę Poznania i okolic.