Na konkurs zorganizowany przez Zespół Szkół Rolniczych im. Józefa Wybickiego w Grabonogu nadesłano ponad 60 prac ze szkół i instytucji działających na terenie powiatu gostyńskiego.

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach artystycznych – plastycznej i fotograficznej i w trzech kategoriach wiekowych – uczniowie szkół podstawowych (do 12 lat), uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (13-16 lat), uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (16-19 lat).                                 

Dnia 3 października 2018 roku Komisja Konkursowa w składzie: Ewa Bayer (wicedyrektor ZSR), Andrzej Maciejak (nauczyciel języka polskiego, ZSR) Paulina Pacholczyk (nauczyciel projektów obiektów architektury krajobrazu, ZSR), Paweł Powicki (starszy instruktor ds. środowiskowych i plastyki, GOK Piaski), Elżbieta Wyzujak (nauczyciel języka polskiego, ZSR)  po zapoznaniu się z pracami i obradach wyłoniła zwycięzców.