Uczniowie klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik uczestniczyli w zajęciach terenowych z meteorologii.

Odbyły się one w Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Lesznie. Uczniowie zapoznali się przyrządami służącymi do pomiaru czynników meteorologicznych oraz sposobem przygotowywania prognoz pogody. Niektóre z tradycyjnych przyrządów zastąpione zostały elektronicznym systemem monitoringu, ale pozostały one na stanie stacji w celu zapoznania zwiedzających z zasadą ich działania.

Wyjazd dydaktyczny przygotowała Magdalena Wawrzyniak w ramach kształcenia praktycznego z przedmiotu prowadzenie produkcji roślinnej.