Delegacja Zespołu Szkół Rolniczych w składzie: Bożena Ryczkowska – Dyrektor, Agnieszka Sadzka – Kierownik Internatu oraz nauczyciele Barbara Kaźmierczak i ks. Michał Kulig, reprezentowała szkołę podczas uroczystej gali Wielkopolska Szkoła Roku.

Podczas gali zorganizowanej w Teatrze Wielkim w Poznaniu wręczono statuetki, nagrody i wyróżnienia.

Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się jego trzecia edycja.