Uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu corocznie odwiedzają ogród dworski w Godurowie. Dla zwiedzających, w celu zapoznania się z przyrodniczymi i artystycznymi elementami siedziby ziemiańskiej i ogrodu oraz z przyległym krajobrazem właściciel utworzył ścieżkę przyrodniczą.

Uczniowie spacerując ścieżką mieli okazję poznać najpiękniejsze byliny łącznie z największą byliną na świecie - Gunerą olbrzymią, a także liczne okazy dębów, lip, kasztanowców, jesionów i wierzb, z których aż 30 jest pomnikami przyrody. Poznali cechy ogrodu krajobrazowego i francuskiego.

W godurowskim ogrodzie można zrozumieć rytm pór roku, zachować szacunek dla roślin i pracy pokoleń.