Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu pod patronatem Powiatu Gostyńskiego organizuje konkurs artystyczny pt.: „Moja Ojczyzna 100 lat po odzyskaniu niepodległości”. Konkurs ten wpisany jest w program Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej i 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego na terenie Powiatu Gostyńskiego. Serdecznie zapraszamy uczniów Szkół z Powiatu Gostyńskiego do udziału w tym przedsięwzięciu.


 

Regulamin konkursu artystycznego z okazji 100-lecia niepodległości.
„Moja ojczyzna 100 lat po odzyskaniu niepodległości”.


Organizator:

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu.

Cele konkursu:

1. Rozbudzanie postaw patriotycznych wśród młodzieży powiatu gostyńskiego.
2. Zainspirowanie do poszukiwania historii i tradycji niepodległościowych we własnej okolicy.
3. Budzenie wrażliwości artystycznej.
4. Wyłonienie młodzieży uzdolnionej artystycznie.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2. Temat: „Moja ojczyzna 100 lat po odzyskaniu niepodległości”.

3. Technika prac jest dowolna.
• w dziale plastycznym: dowolną ilość prac wykonanych wybraną techniką o formacie nie mniejszym niż A3 (nie dotyczy grafiki artystycznej); prosimy o niezwijanie prac w rulony;
• w dziale fotograficznym: max 3zdjęcia w formacie min. 18x24 lub większym. Prace nieoprawione, niepodklejane, bez passe-partout;
• pracę (prace) należy zatytułować; prace należy nadsyłać w kopertach z wypełnioną kartą uczestnika (załącznik do regulaminu);
• każdy egzemplarz pracy należy zatytułować i na każdym umieścić informację o nazwie
i  typie szkoły (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna) oraz podać imię i nazwisko autora;
UWAGA: należy nadsyłać prace dotąd niepublikowane, niewysyłane na inne konkursy.

4. Termin nadsyłania prac:

Prace należy nadsyłać do 14 września 2018 roku na adres:

Zespół Szkół Rolniczych im. gen Józefa Wybickiego w Grabonogu
ul. Grabonóg 63; 63-820 Piaski Wlkp.
z dopiskiem: „100-lecie Niepodległości”.
Prace może także dostarczyć autor bądź jego opiekun osobiście do sekretariatu szkoły.

5. Ocena prac:
a. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, decyzje jury są ostateczne.
b. Nadesłane prace nie będą zwracane.
c. O terminie uroczystego podsumowania konkursu laureaci zostaną powiadomieni.
d. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac.

 


 

Karta uczestnika Regulamin konkursu artystycznego z okazji 100-lecia niepodległości.
„Moja ojczyzna 100 lat po odzyskaniu niepodległości”1. Imię i nazwisko:……………………………………………………………………

2. Nazwa szkoły…………………………………………………………………………

3. Adres szkoły:…………………………………………………………………………

4. Klasa:……………………………………………………………………………………

5. Dane kontaktowe szkoły (tel., e-mail):……………………………………

6. Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna:………………………………………