Kadeci klasy II Liceum Ogólnokształcącego ZSR Grabonóg uczestniczyli w obozie szkoleniowym, zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. W programie obozu ujęte są zawsze elementy szkolenia z zakresu daktyloskopii, ćwiczenie musztry, odbywa się także krótka pogadanka prewencyjna oraz sprawdzające wytrzymałość ćwiczenia fizyczne.

Nasi kadeci dzielnie się spisywali płynąc na czas w łódkach wyposażonych tylko w pagaje, doskonalili sztukę samoobrony wykorzystywaną w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony zatrzymanego. Ulepszali swoje umiejętności podczas musztry prowadzonej przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji. Brali udział w warsztatach nt. daktyloskopii prowadzonych przez funkcjonariuszy operacyjnych Laboratorium Kryminalistyki KWP w Poznaniu.

Uczestnicy obozu mogli też posłuchać wykładu pani psycholog o kształtowaniu poczucia własnej wartości i umiejętności samooceny. A z zajęć „cywilnych” upiec kiełbaskę na ognisku i rozmawiać do późnych godzin nocnych.