Uczniowie klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz technik weterynarii zwiedzili wytwórnię pasz Lira, której właściciel – Rajmund Lira, jest absolwentem ZSR Grabonóg.

Wytwórnia Pasz LIRA jest polską, rodzinną firmą założoną w 1996 r. Siedziba firmy znajduje się w dwóch miejscowościach: Bielewo i Krzywiń. W Bielewie wytwarzane są pasze dla bydła, a w Krzywiniu dla pozostałych gatunków zwierząt. Zakład w Krzywiniu jest w pełni zautomatyzowany i należy do najnowocześniejszych w Polsce.

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania całego procesu wytwarzania pasz: od pobierania surowców, ich analizy laboratoryjnej, oceny, poprzez mieszanie, ekstruzję i granulację, kończąc na pakowaniu gotowego wyrobu.