Uwaga maturzyści! Przedstawiamy harmonogram ustnych egzaminów maturalnych (data, godzina, klasa). Szczegółowa lista zdających umieszczona jest na tablicy ogłoszeń w szkole.

Język polski
09.05.2018 r., godz. 9:00, Technikum
14.05.2018 r., godz. 9:00, Liceum ogólnokształcące
17.05.2018 r., godz. 9:00, Technikum
18.05.2018 r., godz. 9:00, Liceum ogólnokształcące

Język niemiecki
17.05.2018 r., godz. 8:00, Liceum ogólnokształcące, Technikum

Język angielski
14.05.2018 r., godz. 8:00, Technikum, Technikum absolwenci, Liceum ogólnokształcące
15.05.2018 r., godz., 8:00, Technikum
21.05.2018 r., godz. 8:00, Liceum ogólnokształcące