27 kwietnia 2018 roku punktualnie o godz. 13.00 w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu rozpoczęło się pożegnanie absolwentów szkoły. Tego dnia dla byłych już uczniów klasy trzeciej Liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną: bezpieczeństwo publiczne i działania policji i klas czwartych Techników kształcących w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych szkolny dzwonek zabrzmiał po raz ostatni.

Licznie zgromadzona publiczność: przedstawiciele władz samorządowych, przyjaciele szkoły, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie klas młodszych wysłuchali na początku przemówienia pani dyrektor Bożeny Ryczkowskiej, która uroczyście podsumowała trzy i czteroletni pobyt abiturientów w ZSR w Grabonogu.

Głos zabrali również zaproszeni goście oraz uczniowie klas trzecich, życząc swoim starszym kolegom połamania piór na egzaminach. Ci z kolei podziękowali wszystkim mającym wkład w ich wykształcenie i wychowanie, a wyrazem wdzięczności były kwiaty.

Najlepsi spośród abiturientów otrzymali z rąk pani dyrektor, wychowawców i nauczycieli pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci bonów.

Po oficjalnej uroczystości występ artystyczny zaprezentowała klasa 2 Liceum ogólnokształcącego.

Po akademii absolwenci mogli już udać się po raz ostatni do swoich klas, w których przy pysznym cieście wspominali naukę w ZSR w Grabonogu.