Dnia 14 kwietnia 2018 r. o godz. 9ºº w sali gimnastycznej w ZS w Bodzewie, odbył się (z lekkim poślizgiem, ale szczęśliwie) Jubileuszowy 25 Powiatowy Turniej Noworoczny w piłce koszykowej mężczyzn "Grabonóg 2018".

Była to okazja do podziękowania za wieloletnią współpracę oraz wręczenia statuetek dyrekcji szkoły, włodarzom Gminy oraz  przedstawicielom Starostwa Powiatowego.

Do turnieju zgłosiły się 4 zespoły:
1.„DREAM TEAM” Gostyń
2.„TEAM ONE” Leszno
3.„MAGIC” Gostyń
4.„Wszystko na Sztywnego”

Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym 2 x 12 minut do czterech przewinień osobistych i drużyny.

Kolejność turnieju:
1.„TEAM ONE” LesznO
2.„Wszystko na Sztywnego” 
3.„DREAM TEAM” Gostyń
4.„MAGIC” Gostyń 

Zwycięzcą całego turnieju został  zespół  „TEAM ONE”  Leszno,  który uczestniczył we wszystkich 25 turniejach.

Najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Jerzy Nogała z zespołu „TEAM ONE”  Leszno  zdobywając 56 pkt. 

W konkursie rzutów za trzy punkty na czas, najlepszą skutecznością wykazała się jedyna dziewczyna  Maria Maćkowiak  z zespołu „TEAM ONE”  Leszno. 

Puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe poszczególnym zespołom od I-V miejsca, wręczyli Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Gostyniu Janusz Sikora, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Gostyniu Krzysztof Deutsch oraz gospodarz obiektu Dyrektor Zbigniew Jakubowski.

Wszyscy zawodnicy z poszczególnych zespołów otrzymali drobne upominki.

Organizatorem turnieju i sędzią głównym był  mgr Zbigniew Klimański nauczyciel ZSR w Grabonogu. Sędziami zawodów byli Mariusz Wolny z Leszna oraz Jakub Klimański.

Współorganizatorami turnieju byli: Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu, Gmina Piaski oraz Starostwo Powiatowe w Gostyniu.

Na zakończenie turnieju, zawodnicy przygotowali organizatorowi Zbigniewowi Klimańskiemu miłą niespodziankę, wręczając okazałą statuetkę oraz koszulki upamiętniające jubileuszowy turniej z podziękowaniami za 25 lat jego organizowania.