11 kwietnia 2018 roku w ramach akcji profilaktycznej: „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny” pan Jarosław Godniak, aspirant sztabowy z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, przeprowadził pogadankę z uczniami klas pierwszych na temat szkodliwości zażywania narkotyków i „dopalaczy”.