Osoby korzystające ze świadczeń z ZFŚS informujemy, że od roku 2018 obowiązują nowe wzory oświadczeń o dochodach i wniosku o tzw. świadczenia urlopowe. Oba dokumenty należy złożyć do końca kwietnia br.

Jednocześnie przypominamy, że wzory dokumentów można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej ZSR Grabonóg, w zakładce ZFŚS.

https://zsr-grabonog.bip.gov.pl/zfss/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych.html