Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu zapraszają rodziców uczniów klas I – III na spotkania informacyjne, które odbędą się w czwartek 19 kwietnia 2018 roku w godzinach od 17.30 do 19.00.

O 17.30 spotkanie Rady Rodziców.