Drzwi Otwarte 2018 już za nami. Tegoroczna impreza, która przyszłym uczniom, miała zaprezentować ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu odbywała się pod hasłem: „Grabonóg po japońsku”.

Dla odwiedzających przygotowano liczne atrakcje ściśle związane z „Krajem Kwitnącej Wiśni”: ikebany, sushi, kepatsu, bonsai, origami oraz mające już kilkuletnią tradycję - Grabonoskie Agroshow.