2 lutego 2018 r. przedstawiciele magazynu Agro Profil i firmy nawozowej ”Korn–Kali” przeprowadzili prelekcję dotyczącą istotnych zagadnień uprawowych.

W wykładzie brali udział uczniowie klasy I, II, III, IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. W pierwszej części wykładu omówiono najważniejsze choroby roślin zbożowych i ich wpływ na plony oraz w jaki sposób dobierać fungicydy ze względu na fazę rozwojową roślin uprawnych i mechanizm działania w roślinach.

W drugiej części przedstawiciel firmy nawozowej scharakteryzował nawozy mineralne, termin ich stosowania i wpływ najważniejszych składników pokarmowych na wzrost roślin.

Za aktywność i zaangażowanie podczas wykładu uczniowie otrzymali drobne upominki.