Wychowankowie Internatu ZSR Grabonóg uczestniczyli w zajęciach na krytym lodowisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

W okresie zimowym spada aktywność fizyczna powodując obniżenie równocześnie zdobytej latem sprawności i wydolności fizycznej. Intensywny ruch odbywający się na świeżym powietrzu wpływa korzystnie na stan zdrowia młodzieży: polepsza wentylację płuc, wzmacnia ogólną przemianę materii, hartuje organizm.

Wyjazdy na lodowisko stanowią doskonałą okazję do poznania sportów zimowych, co niejednokrotnie wyzwala u wychowanków chęć kontynuowania tych zajęć w chwilach wolnych od nauki szkolnej. Forma zajęć sprzyja rozwojowi ogólnej i ukierunkowanej sprawności fizycznej, nabyciu nowych umiejętności i doskonaleniu już posiadanych, daje szansę samorealizacji, próby oceny własnych możliwości, czy spełnienia marzeń.