Przedstawiamy harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, jakie zostaną przeprowadzone w Zespole Szkół Rolniczych w sesji "styczeń 2018".

Wszystkie egzaminy odbywają się w nowym pawilonie szkolnym

Należy przybyć pół godziny przed egzaminem, z dowodem osobistym.

Informacje o przyborach i materiałach pomocniczych:

Część pisemna:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2018_Komunikat%20o%20przyborach%20ZAW%20pis-I-II_2018.pdf

Część praktyczna:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2018_Komunikat%20o%20przyborach%20egz%20zaw%20prakt%20I-II_2018.pdf