Znamy wyniki konkursu: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania  wybranych terenów zielonych na terenie powiatu gostyńskiego”.  16 marca 2016 roku w siedzibie starostwa powiatowego w Gostyniu nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród.

Zadaniem adeptów sztuki projektowania było stworzenie koncepcji zagospodarowania terenów publicznych na obszarze powiatu gostyńskiego. Spośród 10 projektów zostały wybrane 3 zwycięskie, które najpełniej spełniały kryteria konkursu.

Zwycięskie projekty zagospodarowania wykonali pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie architektury krajobrazu Marcin Furmana. Spośród zróżnicowanych prac wykonanych na konkurs koncepcje zaproponowane przez uczniów klasy III zyskały najpełniejsze uznanie wskutek czego przyznano nagrody:

1 miejsce

Łukasz Wolniak uczeń klasy III Technikum kształconego w zawodzie technik architektury krajobrazu wykonał projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Skokówku (gm. Borek Wlkp). 

2 miejsce

Kacper Michalak uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu wykonał projekt zagospodarowania terenu wokół Samorządowej  Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach (gm. Pępowo).

3 miejsce

Kinga Zaremba uczennica klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu wykonała projekt zagospodarowania terenu (rewitalizacji) obszaru parku w Pogorzeli

Zwycięskie  prace prezentują wysoki poziom warsztatowy, przedstawiają najbardziej kompletną propozycję zagospodarowania terenu i gwarantują odpowiedni poziom komfortu użytkowego. Ponadto bardzo czytelnie wyjaśniają przyjęte rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem wielowariantowego wykorzystania terenu. Dlatego też Komisja Konkursowa uznała wymienione prace jako najlepsze i najbardziej odpowiadające  potrzebom mieszkańców miejscowości.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody rzeczowe oraz listy gratulacyjne, natomiast zwycięscy nagrody pieniężne w wysokości 300 zł.

W przeszło ośmioletniej historii Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu uczniowie biorą  czynny udział w różnych konkursach i olimpiadach (międzyszkolnych i ogólnopolskich), odnosząc duże sukcesy. Wspomniane osiągnięcia uczniów są postrzegane jako przejaw aktywności szkoły.  Nie można zapomnieć przy tym o roli młodych architektów krajobrazu w pracach rewitalizacyjnych na terenie parku. Praca młodych adeptów sztuki ogrodowej jest zauważalna w środowisku lokalnym,  o czym  świadczą opinie osób zwiedzających grabonoski park oraz tereny zagospodarowane przez nich.