W dniach od 19 sierpnie do 2 września 2017 r. w niemieckim ośrodku doskonalenia i kształcenia zawodowego dla rolników: DEULA Nienburg, odbyło się szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu: 2015-1-PL01-KA 102-015427 „Stosowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w działalności produkcyjno-usługowej warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w Europie”.

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zorganizowało wyjazd dla nauczycieli kształcących w zawodach związanych z branżą rolniczą oraz przemysłem spożywczym z całej Polski. W szkoleniu brało udział 19 nauczycieli w tym jeden z ZSR w Grabonogu.

Program szkolenia obejmował seminaria, wizyty w gospodarstwach rolnych w przedsiębiorstwach produkcyjno-technologicznych oraz zakładzie uzdatniania i poboru wody. Nauczyciele mieli okazję obserwować zajęcia prowadzone przez niemieckich nauczycieli w ośrodku kształcenia zawodowego i porównać warunki kształcenia w Niemczech i Polsce.

Główna tematyka podczas pobytu obejmowała następujące zagadnienia merytoryczne:

  • Kształcenie zawodowe rolników i mechaników w systemie dualnym,
  • Seminarium w zakładzie hodowli zwierząt i biogazowni
  • Wystawa zwierząt hodowlanych,
  • Organizacja produkcji rolniczej – technologia uprawy borówki amerykańskiej,
  • Nowoczesne kierunki zmian w technice rolniczej i uprawie roślin.
  • Nowoczesna technika rolnicza (mechatronika) – na przykładzie maszyn i urządzeń firmy CLASS,
  • Budownictwo energooszczędne,
  • Woda spożywcza uzdatnianie, ochrona źródeł poboru.

Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć linię produkcji środków transportowych w przedsiębiorstwie VOLKSWAGEN. W wolnym czasie nauczyciele zwiedzili zabytki w niemieckich miastach Nienburg, Bremen, Hanover oraz okoliczne miejscowości. Ważnym punktem programu było podjęcie dalszej współpracy szkół rolniczych w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz organizacji praktyk dla uczniów (finansowanych ze środków UE). Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat.