W minione już wakacje w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu, dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Gostyńskiego, dokonano remontów, które wpłyną na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społeczności szkolnej.

Pierwsza inwestycja dotyczyła Pałacu Lossowów, w którym dokonano wymiany i uzupełnienia części krokwi dachowych, oprócz tego zniwelowano część pęknięć widocznych do tej pory na elewacji Pałacu.

Druga, to wymiana stopni prowadzących do Sali Gimnastycznej ZSR Grabonóg. Kruszące się stopnie z lastriko zostały wymienione, na nowe wykonane ze wzmocnionego betonu. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP dołożono dodatkową poręcz. Ponadto, przed schodami przełożono i wymieniono część płytek chodnikowych.