„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” – to tytuł unijnego projektu, który Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zrealizuje w latach 2016-2021 przy współudziale m.in. UAM, Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

W ramach wspomnianego projektu kierowane będzie specjalne wsparcie do szkół i placówek oświatowych.

Co zostało zaplanowane w ramach projektu?

M.in. dalszą informatyzację kilkuset wielkopolskich szkół, pracowni i laboratoriów, a także doprowadzenie tam sieci szerokopasmowego Internetu. Dodatkowo nauczyciele uczący w zakwalifikowanych szkołach przejdą specjalistyczne szkolenia (z nowych metod nauczania), by potrafili rozwijać wśród dzieci i młodzieży kompetencje cyfrowe.

W ramach naboru będzie można realizować następujące typy projektów:

  • Prowadzenie i upowszechnianie metod nauczania (w oparciu o strategię kształcenia wyprzedzającego wraz z metodą projektów uczniowskich) z zastosowaniem narzędzi informatycznych i rozwijania kompetencji cyfrowych opartych na TIK.
  • Wzmocnienie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez wykorzystanie aplikacji/programów wraz z dokumentacją i programem szkoleń (np. Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty) oraz innych narzędzi wirtualnych (np. ligi przedmiotowe, wykłady akademickie, nauka programowania).
  • Kształcenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK w nauczaniu i organizacji pracy z uczniami, w tym m.in. zastosowanie metody kształcenia wyprzedzającego, opracowanie i wdrożenie pedagogicznych warunków stosowania narzędzi TIK (w tym poprzez wielofunkcyjną platformę edukacyjną), a także rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
  • Przygotowanie w szkołach infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także wyposażenie pracowni i laboratoriów w TIK.