Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat na terenie Polski obserwuje się zanik alei śródpolnych oraz nasadzeń wzdłuż traktów komunikacyjnych, a tym czasem okazuje się, że obecność alei w krajobrazie sięga na terenie województwa wielkopolskiego XVIII wieku.

Pomimo wielu korzystnych funkcji jakie pełnią aleje oraz zadrzewienia śródpolne do tej pory w województwie, zarówno wiedza na ten temat, jak również podejmowane działania praktyczne mające na celu zwiększenie ilości drzew w krajobrazie były niewystarczające.

W celu poprawy niekorzystnych zmian jakie zachodzą w krajobrazie obszarów wiejskich społeczność Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  Starostwa Powiatowego w Gostyniu  przystąpiła do akcji sadzenia drzew i krzewów wzdłuż drogi powiatowej i ścieżki rowerowej Gostyń –Grabonóg. W akcji sadzenia 120 jarzębów,  100 lip drobnolistnych i aż ponad 1500 sztuk pigwowca japońskiego  i róży pomarszczonej aktywny udział wzięli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Uczestników akcji dopingowali m.in. wicestarosta powiatu gostyńskiego - Czesław Kołak, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Andrzej Szumski oraz Dyrektor ZSR w Grabonogu - Bożena Ryczkowska. Udział w technicznej realizacji projektu poprzez wytypowanie miejsc do nasadzeń, przygotowanie materiału oraz projekt obsadzeń oraz nadzór merytoryczny nad wykonawstwem prac podjęli się Marcin Furman oraz Miłosz Mielczarek.