Informacja dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnego 2017/2018: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii.W związku z tym, iż w programie nauczania realizowana jest nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, uczniowie zobowiązani są do przedłożenia w Sekretariacie Szkoły do dnia 1 września 2017 roku zaświadczenia z numerem PKK, które wydawane są przez Wydziały Komunikacji starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zameldowania.

W celu uzyskania PKK należy przedłożyć w Wydziale komunikacji następujące dokumenty:

  • orzeczenie lekarskie
  • zdjęcie
  • kserokopie dowodu osobistego lub paszportu

W przypadku pytań można kontaktować się z nauczycielem ZSR Grabonóg – Marcinem Jasikiem (tel. 607 564 605)