Dzięki zajęciom wyjazdowym w ramach przedmiotu „Historia i społeczeństwo”, podczas którego realizowany jest wątek „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”, kadeci klasy I Liceum Ogólnokształcącego empirycznie poznali historię jednej z najstarszych stolic państwa polskiego. Podczas pobytu w Poznaniu kadeci zwiedzili miejsca historyczne, związane z początkami państwa i Kościoła w Polsce.

Na początek uczniowie zwiedzili Ostrów Tumski – najstarszą część Poznania, z jego największą perełką - Katedrą, w której podziemiach znajdują się relikty misy, gdzie dokonywano obrzędów chrzcielnych w czasach Mieszka I. Uczniowie obejrzeli także krypty grobowe, gdzie "prawdopodobnie" spoczywają pierwsi polscy władcy m.in. Mieszko I oraz jego syn - król Bolesław Chrobry

Kadeci ZSR Grabonóg uczestniczyli także w zajęciach interaktywnych w „Bramie Poznania” - pierwszym w kraju multimedialnym centrum interpretacji dziedzictwa.

Zwieńczeniem dnia był spacer po Starym Rynku w Poznaniu.